Workshops & studiecirklar

Jag utformar workshops och studiecirklar med inriktning på samma ämnen som jag lyfter i föreläsningen, nämligen:

GRUPPTRYCK – NORMER – SJÄLVKÄNSLA

Under dessa tillfällen kommer ett större fokus att ligga på DIG som är deltagare.

Tanken är att du – både genom enskilda uppgifter och genom samtal med andra deltagare – ska få utforska hur du formas av just din omgivning.

Dessa träffar kan antingen vara fristående eller ses som en fortsättning på föreläsningen (de kan med andra ord vara ett sätt att jobba vidare med de tankar som föreläsningen väckte).

Kontakta mig för mer information.